Jak povolit FaceTime na iPadu 2

Váš iPad 2 je dodáván s aplikací FaceTime, která vám umožňuje uskutečňovat videohovory s lidmi, kteří používají jiná zařízení iOS. Ke svému účtu FaceTime můžete přidat telefonní čísla a e-mailové adresy, což lidem umožní vás kontaktovat prostřednictvím FaceTime prostřednictvím kteréhokoli z těchto telefonních čísel nebo e-mailových adres. FaceTime však není ve výchozím nastavení na vašem iPadu 2 nastaven, takže jej musíte nakonfigurovat pomocí svého Apple ID a provést několik voleb ohledně možností kontaktu, které mají lidé používat, aby vás mohli kontaktovat.

FaceTime můžete také nakonfigurovat na iPadu Mini. Podívejte se na ceny iPadu Mini na Amazonu.

Nastavení FaceTime na iPadu 2

Pokud jste již na svém iPadu 2 nastavili FaceTime a vyzve vás k zadání přihlašovacích údajů k Apple ID, možná jste Facetime vypnuli v nabídce Nastavení. Pomocí následujících kroků jej můžete znovu zapnout. Upozorňujeme, že k dokončení tohoto procesu budete potřebovat informace o svém Apple ID, ale pokud je ještě nemáte, můžete si je vytvořit během procesu konfigurace FaceTime na iPadu 2.

Krok 1: Klepněte na Nastavení ikona.

Otevřete nabídku Nastavení

Krok 2: Klepněte na FaceTime možnost na levé straně obrazovky.

Otevřete nabídku FaceTime

Krok 3: Posuňte posuvník napravo od FaceTime z Vypnuto na Na.

Zapněte možnost FaceTime

Můžete však také postupovat podle níže uvedených kroků a nastavit aplikaci FaceTime a přidat funkce do svého Apple ID na iPadu 2.

Krok 1: Klepněte na FaceTime ikonu na domovské obrazovce.

Vyberte aplikaci FaceTime

Krok 2: Zadejte své Apple ID a heslo do příslušných polí a poté klepněte na Přihlásit se knoflík.

Zadejte své Apple ID a heslo a poté klepněte na tlačítko Přihlásit

Krok 3: Vyberte každé z uvedených telefonních čísel nebo e-mailových adres, přes které chcete umožnit lidem, aby vás kontaktovali za účelem hovoru FaceTime, a poté klepněte na další knoflík.

Vyberte možnosti FaceTime a poté klepněte na tlačítko Další

Ověření vašich voleb bude trvat několik sekund, poté se vaše kontakty zobrazí v seznamu na pravé straně obrazovky. Můžete klepnout na jméno kontaktu a poté vybrat jeho e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a zahájit FaceTime hovor.

Pokud máte také iPhone 5, můžete volat FaceTime také z těchto zařízení. Je to však trochu jiné, protože na iPhone 5 není žádná aplikace FaceTime.